Strategie

Strategievorming
Na de analyse starten we met de strategie. Dit doen we aan de hand van de customer journey map. Per fase van de klantreis wordt vastgelegd wat het doel is en welk kanaal hier het beste voor gebruikt kan worden. Moet er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van e-mail marketing of is het toch effectiever om op facebook te adverteren? En welke communicatieboodschap versturen we?

Meetbaarheid
De strategie vertalen we vervolgens naar een aantal concrete campagnes. Iedere campagne heeft zijn eigen doelstellingen, welke SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) worden geformuleerd. Deze doelstellingen functioneren als Key Performance Indicators (KPI’s) waarmee op elk moment van het proces de voortgang kan worden geanalyseerd. Zo kan worden gekeken of campagnes het gewenste effect hebben en of er eventueel tussentijds moet worden bijgestuurd. Tot slot wordt een planning opgesteld voor zowel het implementatie- als het uitvoeringsproces.

Zodra deze fase is voltooid, gaan we verder met het implementeren van de strategie.